Historie

Het gezin van Mart en Maria Roeffen woonde aan de Meerlosebaan in Grubbenvorst, zo’n drie kilometer buiten de bebouwde kom en gelegen tussen Lottum en Grubbenvorst. Het gezin bestond uit vader – moeder en dertien kinderen! Het huis was vrij gelegen, met een weitje erbij en er tegenover ook nog een stuk bos.

Ten behoeve van zijn eigen kinderen en kleinkinderen schafte Mart Roeffen wat klein vee aan, een bok, een hert en kleine dieren. Aan de overkant plaatste hij een paar speeltoestellen. Dit alles vond plaats eind jaren zestig en begin jaren zeventig. Dat was de start wat later de speeltuin Roeffen Mart zou worden. Al vrij snel werden de dieren en de speeltuin druk bezocht en werden nog speeltoestellen bij geplaatst.

Maar het werd Mart Roeffen teveel, mede omdat van zijn toiletten en water ook gebruik werd gemaakt. Daarom werd in 1974 een Stichting opgericht.

De Mart Roeffen Stichting. Vanaf dat moment kwam van de Gemeente jaarlijks een kleine subsidie los, die volledig naar de Familie ging voor de verzorging van de dieren. Hier tegenover stelde de Familie Roeffen de grond gratis ter beschikking van de Stichting. In de daarop volgende jaren is de speeltuin steeds verder uitgebreid. Dit mede door giften en de inzet van vele vrijwilligers ! Momenteel bestaat de speeltuin uit meer dan 50 toestellen op een oppervlakte van 74 are grenzend aan een groot bosgebied. De speeltuin is al jarenlang een unieke speelgelegenheid midden in de regio Maashorst voor klein en groot. Jaarlijks bezoeken ons zeker 35.000 kinderen met ouders en grootouders. Ook vele schoolreisjes en diverse instellingen met verstandelijk gehandicapten komen regelmatig. 

Tot heden is deze speelgelegenheid nog steeds GRATIS! Waar vindt men nog zoiets? Ook belangrijk voor ouders met een klein budget, er is niets te koop, geen snoep of drankjes! Dat doen we bewust! Wij willen de ouders tot niets verplichten en zelf in de gelegenheid stellen eigen broodjes, drinken, e.d. mee te nemen en gezellig met de kinderen in de speeltuin te picknicken! Lekker buiten, natuurlijk spelen!

In 2000 verhuisde de weduwe Oma Roeffen, naar de kern van Grubbenvorst en het huis werd te koop aangeboden. Dit betekende een bedreiging voor het voortbestaan van de speeltuin. Vanuit onze Stichting en uit de dorpen is actie ondernomen en na overleg tussen de familie en de gemeente, heeft de Gemeente de grond van de speeltuin gekocht en ons gratis ter beschikking gesteld met een pachtovereenkomst van 30 jaar. Hiermee was de speeltuin voor de toekomst gered. Door het intense gebruik van deze unieke speeltuin, werd de nood dringend voor een toiletgebouw. Door onze actieve benadering van Gemeente, Provincie en externe Fondsen zoals Rabobank Maashorst, is het ons gelukt in 2003 een functioneel toiletgebouw te bouwen. Ook deze klus is geklaard!

Alle speeltoestellen voldoen aan de voorgeschreven veiligheidseisen! Aan een kleine groep gedreven vrijwilligers (zie foto) is het te danken dat deze unieke speeltuin blijft bestaan. Spelen in een Unieke Speeltuin midden in de natuur, bijna onbetaalbaar!

Noodzakelijk zijn altijd: acties zoals: verkoop van potgrond en werven van sponsoren. Probleemstelling blijft echter dat door het intensieve gebruik van alle speeltoestellen door ca. 35.000 bezoekers per jaar en het weer in Nederland slijtage continue aandacht vraagt. Alleen… jarenlang hebben wij geen reserveringen kunnen doen voor vervangingen (nieuw voor oud). Mede omdat we jaarlijks verrast werden met tegenslagen, zoals vernielingen – inbraken -stormschade vandaar onze oproep :

STEUN ONS S.V.P. op Rabobank rekening NL68RABO0117709204 t.n.v. Stichting Mart Roeffen (elke gift is welkom ! )