Bestuur en Exploitatie

Graag informeren wij bezoekers en andere belangstellenden over hoe de exploitatie van de speeltuin eruit ziet. Het bestuur krijgt hierover vele vragen omdat het niet altijd bij iedereen duidelijk is hoe de kosten voor deze unieke gratis speeltuin worden gedragen:

De exploitatie van de speeltuin bestaat uit eenmalige en veel terugkerende kosten:

 

  • Aanschaf en vervanging speel toestellen
  • Onderhoud speeltoestellen
  • Onderhoud terrein en gratis toiletvoorziening
  • Kosten voor water en energie van gratis toiletvoorziening
  • Rioolrecht en andere gemeentelijke belastingen
  • Kosten voor de jaarlijkse keuring van de speeltoestellen

De exploitatie wordt jaarlijks ondersteunt door een beperkte subsidie van de Gemeente Horst aan de Maas. Daarnaast is de exploitatie volledig afhankelijk van giften van donor organisaties en sponsors. Onze Stichting beschikt over de ANBI status waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting. Ons fiscaal nummer is 8136.38.586, relevant om te vermelden bij het aftrekbaar stellen van uw gift aan onze speeltuin.
Ook wordt er in de speeltuin regelmatig kleinere giften gedaan in de “steun ons” spaarpot die hangt aan het toiletgebouw.

Giften, groot of klein, blijven welkom !! Het bankrekening nummer waar giften op overgemaakt kunnen worden is Rabobank rekening NL68RABO0117709204 t.n.v. Stichting Mart Roeffen.

Verder draait de exploitatie op het vele handwerk (voor onderhoud, etc.) van de ruim 10 vrijwilligers en gaan vrijwilligers jaarlijks in Grubbenvorst en Lottum met potgrond langs de deur extra inkomsten voor de exploitatie te verwerven.

Het bestuur van de Stichting Roeffen Mart bestaat uit 3 leden:

  • Jan Vissers (voorzitter)
  • Peter Gommans (penningmeester)
  • Secretaris: Chantal Coort Roebbers

Bovenstaand bestuur voert deze taken geheel onbezoldigd uit. Het KvK nummer van de Stichting is 41063310. Het postadres van het bestuur is: Schuttersweide 1, 5971 AE Grubbenvorst.

Wij bedanken dan ook iedereen die de Stichting Roeffen Mart in welke vorm dan ook, financieel met een kleine of grote gift of als vrijwilliger ondersteunt !!!

Het beleid van de stichting is en blijft: het in stand houden van een unieke, nostalgische, veilige speeltuin op een plaats midden in de natuur. Bovendien is en blijft de speeltuin gratis voor alle bezoekers.

Op welke manier wordt de speeltuin in stand gehouden ?

Van de gemeente ontvangt onze stichting jaarlijks een subsidie en een 8 tal bedrijven / organisaties “adopteerden” een speeltoestel. Met deze bijdragen komt de exploitatie rond. Met de opbrengsten van de jaarlijkse potgrondactie en de verschillende donaties wordt elk jaar bekeken wat er gedaan kan worden aan vernieuwing en verbetering van de toestellen.

Een en ander kan gerealiseerd worden door de belangeloze inzet van de vrijwilligers! Elke zaterdagmorgen zijn er een tiental vrijwilligers aanwezig om werkzaamheden te verrichten om de speeltuin, zoals aangegeven, in stand te houden.

De balans en staat van baten en lasten met toelichting van 2021 is hieronder te downloaden.

Overzicht financiën 2023