Speeltuin Roeffen Mart al jaren een begrip!

Toestel Adoptie Plan

Introductie toestel adoptieplan speeltuin Roeffen Mart De speeltuin Roeffen Mart bestaat 35 jaar en heeft zijn aantrekkingskracht en functie in al die jaren behouden. Meer dan 35.000 bezoekers uit heel Noord-Limburg en ver daarbuiten,maken jaarlijks gebruik van deze unieke speeltuin. Onder de bezoekers vele medewerkers van bedrijven en organisaties met hun jonge kinderen. Reden temeer voor de stichting om voor het behoud en voortbestaan van de speeltuin een adoptieplan te introduceren waarbij bedrijven en organisaties een toestel kunnen adopteren. De speeltuin draait al jaren op de inzet van de vele vrijwilligers die zich inzetten voor allerlei werkzaamheden in en om de speeltuin. De kosten voor onderhoud (materialen), de jaarlijkse keuringen, afschrijvingen nemen echter met de groei van de speeltuin toe. Dat geldt helaas ook voor kosten naar aanleiding van vandalisme, deze nemen ook toe. Momenteel wordt de exploitatielasten beperkt gedekt door een jaarlijkse bijdrage van de gemeente Horst aan de Maas. De duurzame exploitatie van de speeltuin blijft hiermee een zorgenkind. De speeltuin moet het momenteel vooral hebben van eenmalige giften, groot en klein. Toestel adoptieplan Om de unieke speeltuin voor de regio én uw medewerkers met jonge kinderen ook voor de lange termijn te behouden biedt de stichting organisaties in de regio een “toestel adoptieplan”. Hiermee kunnen organisaties, die zich betrokken voelen bij het duurzaam ondersteunen van de speeltuin, door middel van een jaarlijks fiscaal aantrekkelijke bijdrage een toestel adopteren. Hiermee worden de kosten van het onderhoud en de afschrijving van het betreffend toestel gedekt. Pakketten Er kan worden gekozen uit 2 adoptiepakketten: Voor minimaal 3 jaar jaarlijks 500 euro of 1.000. De “adoptiehouders” ontvangen in ruil voor de jaarlijkse bijdrage als meerwaarde: Het goede gevoel iets wezenlijks te doen voor hun eigen medewerkers met hun kinderen en dragen bij aan ontspannen in eigen regio. Ook komt er een vermelding op het betreffende toestel met een door de stichting aangeboden naamplaatje, een vermelding op het adoptie ouder bord centraal in de speeltuin, een gezamenlijk persbericht voor de lokale media en een vermelding met foto op de website www.speeltuinroeffenmart.nl Bovendien levert het adoptieplan bedrijven en instellingen fiscale aftrekmogelijkheden op.
Graag kom ik in contact voor meer informatie over het toestel adoptie plan. Mijn gegevens:

Sluit Menu