Donatie NGB aan de speeltuin

Op 27 september organiseerde N(ieuw)G(emengd)B(edrijf) ->Houbensteyn en Kuijpers Kip een symposium met als thema “Lekker eten voor iedereen”. Tijdens het symposium gaven kenners hun visie op het ontstaan, de kringlooplandbouw, de missie en de toekomst van deze innovatieve bedrijven. Het symposium werd bezocht door ruim 400 belangstellenden, die ook in de gelegenheid werden gesteld om een kijkje te nemen in de stallen. Naar aanleiding hiervan ontving speeltuin Roeffen Mart een donatie van € 2595,00. Het fantastische bedrag wordt besteed aan een nog te kiezen nieuw speeltoestel.

Geef een reactie

Sluit Menu